Loader bfa74cd57e64041d4ca3576ca9d740d642e1a447c98b3f6adde9410664537e23
Mossutställningar

Mossutställningar är ett poetiskt namn som refererar till mossans förmåga att växa på urbana och naturliga miljöer. Mossutställningar är en konstproducent som gör konst i de offentliga rummen, eller ibland gör våra privata rum offentliga.

 • Om oss
  • Om föreningen

   Mossutställningar är en ideell förening som grundades 2004 med syftet att nyttja stadens tomrum för konstnärlig praktik och tänja på begreppet offentlig konst.

  • Personal

   Henrik administrerar och koordinerar

  • Nyhetsbrev

   Lämna din e-postadress här om du vill ha våra mailutskick

  • Studio Mossutställningar

   Studio Mossutställningar var ett studiokomplex för konstnärer: en plats för eget arbete men också gemensamt arbete

 • Konst
  • Konstnärliga avsmyckningar av Norra Djurgårdsstaden

   Bastu av Sara Söderberg Ett konstprogram om stadsdelsutveckling utifrån begreppet hållbarhet. Med ett kulturellt kapital i världsklass fantiserar, gestaltar, reflekterar vi för att framkalla stadsvisioner bortom den antropocentriska epoken.

  • Mother's Tongue

   Mother’s Tongue är en appledd konstupplevelse av konstnärerna Lap-See Lam och Wingyee Wu. En filmisk berättelse där du som publik bjuds in till att upptäcka en självklart familjär men undangömd historisk del av staden - kinakrogen - och de historier den berättar. Still from Peach Toungue

  • Mossans Marknad

   Mossans marknad - Konsternas utomhus marknad i Värtahamnen, över 80 konstnärer på torgmarknad, scen, bio och prova-på-hörna. Medverkar gör bl.a Dimen Hama, Ingela AC Johansson, Karin Hagen, Marlena Lampinen och galleri Niklas Belenius

  • Inauguration / Closing

   Inauguration of Studio Mossutställningar / Closing of Creative Time Summit: Stockholm

  • Barnboken Tråkig Ö av Gelatin

   Mossutställningar producerade 2009 verket Boring Island av den österrikiska konstgruppen Gelitin. Nu finns verket förevigat i formen av en barnbok. Bokomslag

  • Restaurang Allemansrätten

   Restaurang Allemansrätten är ett verk av konstnärsgruppen Sagovolvo (Bella Rune och Jonas Nobel) producerat av Mossutställningar i samarbete med Parkteatern. Under en gemensam guidad vandring möter vi olika karaktärer, upplever situationer, hamnar i diskussioner och kittlar smaklökarna längs vägen med munsbitar inspirerade av Allemansrätten. Detalj från Restaurang Allemansrätten

  • Samhällsverkstan

   Samhällsverkstan vill vara med och förändra världen till det bättre, med fredliga, kreativa och lustfyllda medel. Vi skapar samhällsverkstäder för att uppmuntra kritiskt och visionärt tänkande och agerande för uppbyggnad av diverse framtida verkligheter.

  • Going Public - Telling It As..

   Going Public – Telling it as it is? är ett tre-dagars symposium som utforskar berättandet som ett sätt att producera och motta offentlig konst. Programmet består av berättelser utspridda runt Bilbao och lokal massmedia och en serie performance-föreläsningar på Bizbak universitet. Slutligen åtföljs programmet av ett slutet nätverksmöte i Vitoria-Gastiez som samlar utvalda producenter av konst för det offentliga rummet för att diskutera nätverkets framtid.

   Performance lecture by Asli Cavasuglo, Bizbak University, Bilbao, 2012

  • Som Man Breddar Får Man Ligga

   Utfrågning om den ”breddade finansieringens” konsekvenser

  • ENPAP Initiative

   Mossutställningar startade 2009 det europeiska nätverket för producenter av konst i det offentliga rummet vid namn ENPAP - European Network of Public Art Production

  • Momus

   The Unreliable Tour Guide - varje lögn skapar en parallell värld i vilken den är sann.

  • Stockholm Future Imperfect

   Visionera med Joanna Rajkowska om våra vackraste/värsta myndigheter!

  • Cooking Catastrophes

   En ätbar föreställning där du får SMAKA på jordens undergång

  • Our Radical Parents

   Pilot med Marysia Lewandowska för samtal om vardaglig radikalitet mellan förädrar och barn

  • Matti Kallioinen

   Dansens Hus och City Conference Centre beställde ett verk av Mossutställningar för deras foajé. Matti Kallionen fick uppdraget och han uppförde ett stort andandes skupltur vid namn Phylogenes.

  • Gelatin On Boring Island

   Konstgruppen gelitin bodde under en sommarmånad 2009 på en pytteliten öde ö i Stockholms skärgård. Endast iklädda bröllopsskrudar kunde de skådas av närmare 150 000 förbipasserande turister i deras fritidsbåtar under denna skärgårdens högsäsong.

  • The Dinner Club

   Poste Restante fick Mossutställningars första "konstrestauranguppdrag" - att skapa ett verk som inkluderade servering av mat. The Dinner Club är en föreställning i form av en kursgård. The Dinner Club

  • Kultivator

   Kultivator samlade Stureplans infrastruktur och stadens konst och miljöintresserade för att i panel diskutera hur man kan få till ekonomisk hållbarhet och ekologisk tillväxt i innerstaden. Panel med Kultivators Malin Vrijman och Sprong kommunikations Mohamed El Abed

  • Leif Erich Christensen

   Leif Erich Christensens kom till Nybrokajen med ett performance av den Förfalskade monarken en vårdag 2007, Christensens installation om monarken visades sen på Birger Jarls gatan 18 under en månad. Installationsvy

  • Mobil Möbel

   Mobila möbeln kom till för Mossutställningars ambulerande utställningsverksamhet 2006. Formgiven på uppdrag av Christian Halleröd och Johannes Svartholm

  • Sophie Calle besöker Bill, Ulla, Knut och Lars-Åke

   2006 flyttade Sophie Calles verk Los ANgeles in hos fyra boende på Micasas äldreboende Väduren i Stockholm. Efter det fick de i äkta Sophie Calleanda varsn agent att skicka på uppdrag. Deras konstverk blev del av utställningen som sen turnerade till äldreboenden i Stockholm under 2007.

   Sophie Calle, Los Angeles, 1984

  • Nya Kontoret

   Mossutställningar drev mellan 2006-2013 det uppmärksammade och uppskattade ateljékollektivet Nya Kontoret på Birger Jarlsgatan 18A i centrala Stockholm. I februari 2014 flyttade vi ifrån Birger Jarls gatan och startade en ny ateljéverksamhet vid namn Studio Verksamma Tillsammans i SVT Dramas forna lokaler

  • Dot Dot Dot Dot

   Mossutställningar första utställning visade över hundra konstnärer (och designers, skribenter, performers etc) som alla gjorde ett nytt homage verk till Yayoi Kusama.

   Dotmaskerad: prickpolisen

Stäng

Konstnärliga avsmyckningar av Norra Djurgårdsstaden

Oktober 2018 – december 2020

Bastu av Sara SöderbergBastu av Sara Söderberg

OM

Konstnärliga avsmyckningar är ett konstprogram om stadsdelsutveckling utifrån begreppet hållbarhet. Mossutställningar huserar idag i Norra Djurgårdsstaden, en plats där det industriella hamnlandskapet är i full gång att omformas till en ny stadsdel. Utvecklingen av stadsdelen är ett av landets miljöprofilerade projekt - och ett av världens tre största - som varje år får internationella besök från tusentals delegater. Exploateringskontoret dikterar att Gasklocksområdet ska ha ett kulturutbud som byggherrarna ska tillfredsställa, alltså blir det av kommersiell natur. Stockholm stad menar att man tar fram en hållbar global modell – är det möjligt då den bara innefattar hus för välbemedlade? Frågan om att bygga ett hållbart samhälle är något som vi alla måste bära, men hur? Konstnärliga avsmyckningar adopterar stadens försök att ta sig an en global fråga på en lokal plats. Vårt bidrag till Norra Djurgårdsstaden är att med ett kulturellt kapital i världsklass fantisera, gestalta och reflektera för att framkalla stadsvisioner som förhoppningsvis hjälper oss bortom den antropocentriska epoken.

Programmet är indelat efter de klassiska elementen som varsin konstnär tar sig an.
JORD: Sara Söderberg bygger med leran från NDS och ställer frågor om vem som får utforma våra hus och effekterna av det material man väljer.
VATTEN: Newton Harrison har gjort verk om ekosystem och klimatförändringar i stor skala sedan 1970-talet. Tillsammans med specialister skapar de lösningar på mikro och metanivå för att stödja både biologisk mångfald och grannskapssamverkan.
ELD: Loulou Cherinets arbeten omvandlar vårt språk till stillbilder av vår kultur. Hur sipprar stadens policydokument in i våra kroppar och vad säger det om vår tid?
LUFT: Tomas Saraceno (TBC) Aerocene är ett globalt nätverk som försörjer utvecklingen av en bränslefri luftburen farkost som lyfts av solens strålar och dras till jorden genom dess strålning.

Varje akt innehåller även en visionär workshop och en sammanfattande utställning i form av en marknad. Programmet har en egen tidning och redaktionen består av: Maja Hammarén, Elof Hellström, Helen Runting och Kim West.

Curatorer för utställningen är Stella d’Ailly och Holly Keasey.

2 oktober 2018
Mossutställningar lanserar programmet genom en informell invigning med medverkande konstnärer och redaktion i sina lokaler i nationalstadsparken på Stora Skuggans väg 9. Den världsledande eko-konstnären Newton Harrison är i Stockholm på platsbesök för att utforma sin konstnärliga avsmyckning. Efter invigningen startar vi konstprojektet med en tvärdisciplinär samhällsverkstad för inbjudna gäster vid namn ”How Big is Here?” som leds av konstnären Newton Harrison. Genom att samla specialister i botanik, klimat, biologi och geografi kartläggs de ekosystem som platsen ingår i. I Mossutställningars lokal i nationalstadsparken visas för dagen också Harrisons senaste verk för Skotska parlamentet där han tittar på nationen som en av världens rikaste i termer av näringsrik jord, nedfall och natur.

Akt 1: JORD
Sara Söderberg – Köttet av en kvinnlig gud
Norra Djurgårdsstaden är en av huvudstadens sista centrala industriella hamnar vars mark renas från bensen, kobolt, kvicksilver, tjära mm i syfte att bli en säker plats att bo och leva på. Stora delar av området vilar på en lergrund. En lokal resurs som potentiellt sett går att nyttja som byggmaterial och ett betydligt mer hållbart alternativ är att frakta material långväga. Detta har Sara Söderberg tagit fasta på i sitt verk där lera från Norra Djurgårdsstaden kommer att grävas upp, förädlas och formas om till ett byggmaterial för en mobil arkitektur. Med sitt handgripliga förhållningssätt, att bearbeta ett råmaterial och skapa sitt eget byggmaterial från grunden, vill Sara ifrågasätta hur vi förhåller oss till konstruerade miljöer. Vem får skapa arkitektur, planera och gestalta staden, för vem, hur, var, vad och i vilka material? Historiskt sett har arkitektur utan arkitekt varit ett kollektivt sätt att för hand skulptera fram rum för olika sorters behov.

Sara Söderberg skapar för Konstnärliga avsmyckningar en publik arkitektur i Norra Djurgårdsstaden om och av jord för att husera programmets resterande program.

Akt 2: VATTEN
Newton Harrison är en del av duon The Harrisons vars konstnärliga praktik omfamnar en hisnande omfattning discipliner: de är diplomater, ekologer, utredare, aktivister, historiker och poeter. Sedan 1970-talet har de banat väg för eko-konsten i USA och Europa. Fem årtionden senare är Newton Harrison en av de mest innovativa konstnärerna inom sitt fält. Tillsammans med specialister har The Harrisons funnit lösningar på mikro och metanivå för att stödja både biologisk mångfald och grannskapssamverkan. Trots att de gjort enorma verk, såsom att för EU konceptuellt omforma den europeiska kontinenten, så är de relativt okända i Sverige.

PROGRAM hösten 2018 (uppdateras på vår FBsida)

Tisdag 25 september 2018, kl. 18.00
Föreläsning med Newton Harrison
KTH Arkitektskolan
Osquars backe 5, sal A108

Torsdag 27 september kl 15.00
Föreläsning med Newton Harrison
Sveriges Lantbruksuniversitet
SLU Urban Futures Institutionen för Stad och land
Room Krusenberg (D326)
Ulls hus, Ulls väg 27, Uppsala

24 oktober 17.00 – 18.30
Föreläsning av Sara Söderberg
Hjorthagens kulturhus, Artemisgatan 19, Hjorthagen

STÖD
Konstnärliga avsmyckningar av Norra Djurgårdsstaden har gjorts möjligt med stöd av Postkodsstiftelsen, Kulturrådet, Statens konstråd, Stockholm stad, ARQ och Konstnärsnämnden.